Dame zoekt werk op kantoor

Dame zoekt werk op kantoor , restaurant , of schoonmkster alleen op de za zo en feestdagen. 10u tot 2u . 150 srd per dag. tel: 7136737